Czego najbardziej żałujesz?

Akcja „Czego najbardziej żałujesz?”

 

Akcja „Czego najbardziej żałujesz?” odbyła się 21 marca 2016 roku.

Miała na celu zwrócenie mieszkańcom Warszawy uwagi na problem narzekania i żałowania w wyniku automatycznego życia, a tym samym zaproszenie do podejmowania odważniejszych kroków, zgodnie ze swoimi pragnieniami.

Akcja miała miejsce przy wejściu do metra Centrum. Każdy, kto chciał, mógł napisać na kartce czego żałuje, a potem z naszą pomocą zastanowić się, co mógłby teraz w związku z tym zrobić, by żyć realizując w pełni swój potencjał.