Czego najbardziej? Życzliwości!

czego najbardziej życzliwości

Z okazji Dnia Życzliwości (21 listopada) zaprosiłyśmy Was do wspólnego świętowania!

Życzliwość jest potrzebna nam do życia jak świeże powietrze. 20 i 21 listopada 2016 odbyły się spotkania, warsztaty i aktywności, które miały nam przypominać, dlaczego warto być życzliwym przez cały rok - zarówno wobec siebie, jak i wobec innych.

Opis akcji:

Akcja organizowana została przez nieformalną grupę „Czego najbardziej?!” z okazji Międzynarodowego Dnia Życzliwości (21 listopada). W ramach akcji odbywały się przez cały listopad działania na rzecz promocji życzliwości. Kulminacyjnym punktem akcji był dzień 21 listopada, czyli Międzynarodowy Dzień Życzliwości.

Wydarzenia:

- 21 listopada (poniedziałek) wielka, ogólnowarszawska (i ogólnopolska) akcja rozdawania „Pocztówek z życzliwością”.

- 20 i 21 listopada bezpłatne warsztaty organizowane w „Warsztacie Warszawskim”. 

Cele ogólne akcji:

  • Promocja życzliwości.
  • Zmotywowanie jak największej liczby osób do angażowania się w działania na rzecz innych.
  • Wzmocnienie wizerunku Warszawy, jako miasta życzliwego.

JAK MOŻNA BYŁO WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI?

- poprzez zapisanie się do stworzonej przez nas grupy na Facebooku o nazwie „Klub Czego Najbardziej”, w której zbieramy akty życzliwości z całej Polski oraz informowaliśmy się nawzajem o wydarzeniach realizowanych w ramach Dnia Życzliwości;

- poprzez przyjście do Warsztatu 20 i 21 listopada, by wziąć udział w bezpłatnych warsztatach i innych atrakcjach;

- poprzez zorganizowanie swojego wydarzenia związanego z życzliwością;

- jeśli byłeś z Warszawy – poprzez odebranie od nas „Pocztówek z życzliwością” i rozdawanie ich na terenie Warszawy;

- jeśli byłeś spoza Warszawy – poprzez wydrukowanie naszych pocztówek i rozdawanie ich wśród znajomych i okolicznych mieszkańców.

Pocztówki powstały przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy.