Aneta Choroszy

Aneta ChoroszyAneta Choroszy

Jestem coachem kariery w trakcie akredytacji ICF, doradczynią zawodową oraz trenerką umiejętności społecznych. Od wielu lat zajmuję się rozwojem osobistym oraz zawodowym. W pracy trenera wykorzystuję aktywne metody szkoleniowe. Byłam inicjatorką i współorganizatorką projektu dla kobiet „Efekt Motyla. Aby żyć pięknie”, w ramach którego m.in. prowadziłam warsztaty rozwojowe oraz indywidualne sesje coachingu kariery. Obecnie wraz z Kasią, stworzyłyśmy projekt „Praca w równowadze” i z pełnym zaangażowaniem go rozwijamy. Ostatnio odkryłam w sobie pasję do malowania ilustracji. Stworzyłam „Pytajniki Coachingowe”, których malowanie sprawia mi niezwykłą przyjemność.